Rättviks kommun
Rättviks kommun

Omsorg om funktionsnedsatta

Administrativ assistent LSS
Ekström, Marianne
0248-70 309

Enhetschef, daglig verksamhet
Ås Backlund, Anette
0248-70 471

Samordnare
Löfhaugen, Åsa
0248-70 494

Enåboden
Torggatan 8B, Rättvik
0248-70 663

Knuten
Reparatörvägen 10, Rättvik
0248-70 343

Servicegruppen
Höök Olles väg 6B, Rättvik
0248-70 041, 0248-70 493

Stjärngruppen
Reparatörvägen 10, Rättvik
0248-70 389, 0248-70 499

Enhetschef, gruppboende 
Eriksson, Jessica
0248-70 491
Hagberg Hök, Sara
0248-70 342

Nyåkerns gruppbostad
Boda Nyåkersgatu 4, Boda
0248-70 8400248-70 841

Enålunds serviceboende
Enålundsvägen 4, Rättvik
0248-70 623, 0248-70 624

Gruppboende Utsikten
Hansvägen 8, Boda Kyrkby
0248-70 487, 0248-70 697

Gruppboende Solkullan
Torggatan 11B, Rättvik
0248-70 380

Gruppboende Ängen
Skolgatan 9, Rättvik
0248-70 354

Torggatans gruppbostad
Torggatan 6B, Rättvik
0248-70 414, 0248-70 424

Läkarvillan
Torggatan 20, Rättvik 0248-70 486

Enhetschef, kontaktpersoner och ledsagare, boendesamordnare LSS
Pedersen, Jessica
0248-70 383

Administrativ assistent kontaktpersoner LSS
Andersson, Barbro
0248-70 359

Utvecklingsstrateg LSS
Baekkelund, Marita
0248-70 477