Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunkontor

Växel, reception, information

0248-70 000
fax 0248-70 150

Agneta Andersson
0248-70 909

Kommunfullmäktiges ordförande
Anna-Maja Roos
0248-70 135

Kommunalråd 1, ordförande i kommunstyrelsen och i samhällsutvecklingsutskottet
Jonny Jones
0248-70 250

Kommunalråd 2, ansvar för sociala frågor
Fredrik Ollén
0248-70 600

Kommunalråd 3, ansvar för bildningsfrågor
Joanna Stridh
0248-70 640

Ordförande allmänna utskottet 
Ulrica Momqvist

Ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Hans Furn
0248-70 365

Oppositionsråd
Wenngren, Daniel
0248-70 630

Kansli

Kommunchef
Ulf Israelsson
0248-70 136

Kommunsekreterare
Terese Renbro 
0248-70 184

Kommunikatör
Martin Litens
0248-70 124

Nämndsekreterare
Angelica Maalouf
0248-70 113

Registrator
Karin Lundbäck
0248-70 111

Webbredaktör
Carl-Johan Uhlin
0248-70 125

Centralarkiv
Christina Back Kuismin
0248-70 307   

Ekonomienhet

fax 0248-70 150

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Inköpssamordnare
Eik Linder
0248-70 141

Ekonomer
Jenny Danielsson
0248-70 118
Markus Gavatin
0248-70 271
Camilla Hansson
0248-70 123
Maria Paulsson
0248-70 254
Anita Ramberg
0248-70 120

Controller
Per Andersson
0248-70 140

HR-avdelning

Personalchef/HR-ansvarig
Anki Pellgård
0248-70 110

Personalstrateger
Linda Alfredsson
0248-70 117
Jenny Andersson
0248-70 301
Mia Tull
0248-70 115

Löneadministratörer
Wellander, Sophia
0248-70 054
Lena Harsia-Ollas
0248-70 052
Liz Jonsson
0248-70 109
Katarina Lindqvist
0248-70 256

Bemanningsenheten
0248-70 100

Enhetschef
Marie Staffas
0248-70 403

Överförmyndare

Thomas Wärnhem
0248-70 330

Överförmyndare i Samverkan i Övre Dalarna
0250-26 350

Fackföreningar  

Kommunal
0248-70 296

Lärarförbundet
0248-70 298

Lärarnas Riksförbund
0248-70 130

Vision
0248-70 171