Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen


Förvaltningschef

Backlund, Per-Johan
0248-70 164

Verksamhetsutvecklare, Hållbarhetsstrateg
Svensson, Markus
0248-70 514

Projektledare/samordnare inom exploatering och plan med inriktning näringsliv
Back, Helena
0248-70 512

Fakturafrågor SUF
Åhrberg, Annika
0248-701 34

Kommunarkitekt
Ekinci, Michelle
0248-70 161

Mark och exploateringsingenjör  
Berg, Erika
0248-70 147

Planarkitekt
Pyhäsalmi, Sanna
0248-70 145

GIS/Karta, mätning och adresser
Snis, Lena  
0248-70 181

GIS-ingenjör, drift/underhåll av kartsystem
Tynell, Roger
0248-70 175

Enhetschef Stab, plan, mark samt mark och exploateringsansvarig
Björklund, Lena-Stina
0248-70 189

Trafik, ungdoms- och fritidschef
Ytfeldt, David
0248-70 225

Parkeringstillstånd, samhällsbetalda resor och kollektivtrafik 
Engström, Jeanette

0248-70 155

Byggnadsvård
Jones, Benny
0248-70 492
Matsson, Tomas
0248-70 098

Vägar, allmän platsmark och lokala trafikföreskrifter 
Layton, Robin
0248-70 119

Färdtjänst, riksfärdtjänst
fardtjanst@dalatrafik.se
0243-31 81 60

E-post:

Stab, plan, mark och näringsliv
mark.plan@rattvik.se

Trafik, ungdom och fritidsenheten
gata.trafik@rattvik.se
fritid@rattvik.se

Miljö och byggenheten
Miljo.bygg@rattvik.se

Kulturenheten
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se
bildarkivet@rattvik.se


Text