Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Förvaltningschef
Gahnshag, Jonny
0248-70 164

Mark och planfrågor

E-post: mark.plan@rattvik.se

Tf enhetschef
Leksell, Magnus
0248-70153

Ekonomi
Annika, Åhrberg
0248-70 134

Planarkitekt
Udd, Sara
0248-70 161   

GIS/Karta, mätning och adresser
Snis, Lena  
0248-70 181

Markansvarig
Liss-Sars, Sandra
0248-70 152

Parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter,
samhällsbetalda resor och kollektivtrafik
  
Engström, Jeanette

0248-70 155

Byggnadsvård
Jones, Benny
0248-70 492

Matsson, Tomas
0248-70 098

Vägar, allmän platsmark  
Layton, Robin
0248-70 119

Färdtjänst, riksfärdtjänst

fardtjanst@dalatrafik.se
0243-31 81 60

E-post:

Mark och plan

Miljö och bygg

Näringslivskontor

Rättvik kultur

Ungdoms- och fritidsenheten