Rättviks kommun
Rättviks kommun

Politik och demokrati

Rättviks kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 39 förtroendevalda ledamöter.

Kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster sammanträder som regel varannan månad under året. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningen.

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i vår webbradio.

Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster är kommunens lokala motsvarighet till regeringen. Den leder förvaltningarna och bereder ärenden som ska till fullmäktige. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

Förtroendevalda

Förtroendemannaregister

Kommunledningskontoret bereder ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Kommunalråd

Kommunalråd i Rättviks kommun och kommunstyrelsens ordförande är Annette Riesbeck (C).

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Jonny Jones (C)
0248-70 135

Kommunstyrelsens ordförande
Annette Riesbeck (C)
0248-70 250

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik