Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kommunens organisation

Schema över Rättviks kommun organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de obligatoriska kommunstyrelse, valnämnd, revision och överförmyndare har Rättviks kommun en miljö- och byggnadsnämnd som fattar beslut i miljö- och byggnadsärenden, samt en Individnämnd som fattar beslut i individärenden. Övriga facknämnder i kommunen avskaffades 2007.

Tillsammans med Leksands kommun har Rättviks kommun två nämnder

  • Gemensam nämnd inom socialtjänsten
  • Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har en lednings- och samordningsfunktion samt ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv och sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter fördelade på partier från valresultatet 2014 enligt följande mandatfördelning:

Lättläst
Kommunfullmäktige
PartiMandatMänKvinnor
Centerpartiet (C)1367
Socialdemokraterna (S)1266
Moderaterna (M)532
Sverigedemokraterna (SD)312
Miljöpartiet De Gröna (MP) 211
Vänsterpartiet (V) 211
Kristdemokraterna (KD)1 1
Folkpartiet (FP)1 1

Politisk majoritet

Den politiska ledningen för mandatperioden 2014-2018 består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som samarbetar och bildar den styrande majoriteten. Tillsammans har de 20 av de 39 mandaten i kommunfullmäktige.

Kontakt

Rättviks kommun

vx 0248-70 000
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning/Enhet
795 80 Rättvik

Information

Förtroendevaldaöppnas i nytt fönster