Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunens organisation

Hämta kommunens organisation som pdf-filPDF.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de obligatoriska kommunstyrelse, valnämnd, revision och överförmyndare har Rättviks kommun en miljö- och byggnadsnämnd som fattar beslut i miljö- och byggnadsärenden, samt en Individnämnd som fattar beslut i individärenden. Övriga facknämnder i kommunen avskaffades 2007.

Gemensamma nämnder

Rättviks kommun ingår i några gemensamma nämnder vilka är:

  • Gemensam nämnd inom vuxen utbildningen (tillsammans med Leksands kommun)
  • Gemensam språktolknämnd i Dalarna
  • Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har en lednings- och samordningsfunktion samt ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv och sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter fördelade på partier från valresultatet 2014 enligt följande mandatfördelning:

Kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Män

Kvinnor

Centerpartiet (C)

13

6

7

Socialdemokraterna (S)

12

6

6

Moderaterna (M)

5

3

2

Sverigedemokraterna (SD)

3

1

2

Miljöpartiet De Gröna (MP)

2

1

1

Vänsterpartiet (V)

2

1

1

Kristdemokraterna (KD)

1

 

1

Folkpartiet (FP)

1

 

1

 

Politisk majoritet

Den politiska ledningen för mandatperioden 2014-2018 består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som samarbetar och bildar den styrande majoriteten. Tillsammans har de 20 av de 39 mandaten i kommunfullmäktige.

Kontakt

Rättviks kommun

vx 0248-70 000
fax 0248-70 150
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning/Enhet
795 80 Rättvik

Information

Förtroendevaldaöppnas i nytt fönster