Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunalråd och oppositionsråd

Rättviks kommun har tre kommunalråd och ett oppositionsråd.

Jonny Jones (C)

är kommunstyrelsens ordförande och företräder den politiska ledningen.

Jonny är även

 • ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
 • ordförande i krisledningsnämnden
 • ordförande i räddningsnämnden
 • ordförande i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ordförande i rådet för ungdomsfrågor
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Dalarnas kommunförbund
 • representant i Föreningen Näringsliv Rättvik (Närvik)
 • borgerlig vigselförrättare
 • ombud vid stämmor och möten

Fredrik Ollén (M)

är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och har också följande uppdrag:

 • ordförande i socialutskottet
 • ordförande i individnämnden
 • ordförande i delaktighetsrådet
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Nedansiljans samordningsförbund
 • ledamot i brottsförebyggande rådet
 • ledamot i språktolknämnden i Dalarna
 • ersättare i rådet för ungdomsfrågor
 • ersättare vid stämmor och möten

Joanna Stridh (C)

är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och har också följande uppdrag:

 • ordförande i bildningsutskottet
 • vice ordförande i gemensam nämnd för vuxenutbildningen
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i politisk samverkans kommitté
 • ledamot i rådet för ungdomsfrågor
 • ersättare i utvecklingsutskottet
 • representant i Gysam
 • ersättare vid stämmor och möten

Jan Dahlquist (S)

är Rättviks kommuns oppositionsråd och har också följande uppdrag:

 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i kommunstyrelsen
 • ledamot i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
 • ledamot i krisledningsnämnden
 • ledamot i räddningsnämnden
 • ledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ledamot i Rättviks Skoljordbruk AB
 • ersättare i rådet för ungdomsfrågor
 • representant i delaktighetsrådet
 • ersättare i Dalarnas kommunförbund

Fakta

Kommunalråd är en person som på heltid eller deltid ägnar sig åt politik i en kommun och som får betalt av kommunen.

Kommunalrådet representerar ett parti och utses av kommunfullmäktige. Kommunal­råd kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Källa: Nationalencyklopedin

Kontakt

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande
Jonny Jones
(C)
0248-70 250

Kommunalråd

med ansvar för sociala frågor
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunalråd

med ansvar för bildningsfrågor
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Oppositionsråd
Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Rättviks kommun

0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
795 80 Rättvik