Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunalråd och oppositionsråd

Rättviks kommun har tre kommunalråd som företräder den politiska ledningen och ett oppositionsråd.

Jonny Jones (C)

är kommunstyrelsens ordförande och han har också följande uppdrag:

 • ordförande i samhällsutvecklingsutskott
 • ordförande i krisledningsnämnden
 • ordförande i Rättviks Skoljordbruk AB
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Dalarnas kommunförbund
 • ledamot Dala Energi AB
 • ledamot i politisk samverkans kommitté
 • ersättare i miljö och byggnadsnämnden
 • borgerlig vigselförrättare
 • ombud vid stämmor och möten

Fredrik Ollén (M)

är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och han har också följande uppdrag:

 • ordförande i socialutskottet
 • ordförande i individnämnden
 • ordförande i delaktighetsrådet
 • ordförande i brottsförebyggande rådet
 • 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Nedansiljans samordningsförbund
 • ledamot i språktolknämnden i Dalarna
 • ledamot i politisk samverkans kommitté
 • ersättare i rådet för ungdomsfrågor
 • ersättare vid stämmor och möten

Joanna Stridh (C)

är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och hon har också följande uppdrag:

 • ordförande i bildningsutskottet
 • ordförande i rådet för ungdomsfrågor
 • vice ordförande i gemensam nämnd för vuxenutbildningen
 • 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i politisk samverkans kommitté
 • ersättare i samhällsutvecklingsutskottet
 • representant i Gysam
 • ersättare vid stämmor och möten

Jan Dahlquist (S)

är Rättviks kommuns oppositionsråd och han har också följande uppdrag:

 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i kommunstyrelsen
 • ledamot i samhällsutvecklingsutskottet
 • ledamot i krisledningsnämnden
 • ledamot i räddningsnämnden
 • ledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ledamot i Rättviks Skoljordbruk AB
 • ledamot i delaktighetsrådet
 • ledamot i brottsförebyggande rådet
 • ersättare i rådet för ungdomsfrågor
 • ersättare i Dalarnas kommunförbund

Fakta

Kommunalråd är en person som på heltid eller deltid ägnar sig åt politik i en kommun och som får betalt av kommunen.

Kommunalrådet representerar ett parti och utses av kommunfullmäktige. Kommunal­råd kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Källa: Nationalencyklopedin

Kontakt

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande
Jonny Jones
(C)
0248-70 250

Kommunalråd

med ansvar för sociala frågor
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunalråd

med ansvar för bildningsfrågor
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Oppositionsråd
Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Rättviks kommun

0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
795 80 Rättvik