Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunala bolag

I Rättviks kommun finns fyra kommunala och ett regionalt bolag.

Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB) är ett koncernbolag som ägs av Rättviks kommun.  

Rättviks kommun Kommunhus AB ska

  • vara ägarbolag för kommunkoncernens samtliga aktieinnehav
  • direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och allmännyttiga bostäder
  • bedriva produktion, distribution och handel med energi
  • bedriva renhållningsverksamhet
  • handha vatten- och avloppsverksamhet

I koncernen ingår Rättviks Fastigheter AB (RFAB) och Rättviks Energi AB (REAB).

Från våren 2015 har kommunen ett bolag som bedriver skoljordbruk i naturbruksskola - Rättviks Skoljordbruk AB (RSAB).

RFAB äger och förvaltar skolor, servicehus, barnstugor, förvaltningslokaler och industrifastigheter. RFAB äger och förvaltar även bostäder, i Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal. 

Enheten Park och väg från kommunens serviceavdelning har flyttats till bolaget. 

REAB är huvudman och ägare av anläggningar för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten i Rättvik. REAB har även ansvar för fjärrvärmen i kommunen.

Det regionala bolaget Dala Vatten och Avfall AB har som uppgift att ta hand om avfallet i de fyra kommuner som äger bolaget, samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening. 

Bolaget ägdes från början av Gagnefs kommun, Leksand Vatten AB och Rättviks kommun Kommunhus AB med en tredjedel var. Från 2011 har bolaget fyra ägare då även Vansbro kommun gått in i samarbetet.  

Verkställande direktör i Rättviks kommun Kommunhus AB och Rättviks Fastigheter AB är Ebbe Evbjer. Verkställande direktör i Dala Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB är Henrikk Valgma.

Relaterad information

Rättviks Fastigheter ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rättvik Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Öppettider kundtjänst
kl. 10 – 14
lunchstängt: kl 12 – 13
0248-70 290

Felanmälan
kl. 9–15
0248-70 290

Akut felanmälan efter kontorstid
074-638 98 43

Besöksadress RFAB
Vasagatan 6
795 30 Rättvik

Postadress:
795 80 Rättvik
0248-70 290
fax 0248-51 370