Rättviks kommun
Rättviks kommun

Blanketter

Här har vi samlat kommunens blanketter.

Det kan ta en stund att ladda ner blanketten beroende på din utrustning och blankettens storlek. En del blanketter visas direkt på skärmen och andra måste du "ta fram" genom att klicka på webbläsarens pil för filhämtning. Ibland visas filens namn i webbläsarens nederkant, klicka på den och blanketten visas.

Blanketterna läses till exempel i något av gratisprogrammen Acrobat Reader, Foxit Reader (.pdf-filer) eller Word Viewer (.doc-filer). Här finns länkar för att hämta visningsprogram.

Hjälp för Acrobat/Visa PDF i webbläsare | Acrobat Reader DC.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Några blanketter kan du fylla i direkt på skärmen, andra kan endast fyllas i för hand. Du måste skriva ut och underteckna blanketten innan du postar den.
Du kan inte skicka blanketten som e-post.

Barnomsorg och skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Anmälan till musikskola.pdföppnas i nytt fönster, 85.1 kB
PDF Ansökan om barnomsorg och skolbarnsomsorg på obekväm tid.pdföppnas i nytt fönster, 216 kB
PDF Ansökan om delad faktura.pdföppnas i nytt fönster, 60.3 kB
Word Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg.docöppnas i nytt fönster, 102.5 kB
PDF Ansökan om ledighet för elev.pdföppnas i nytt fönster, 278.8 kB
PDF Ansökan om modersmål.pdföppnas i nytt fönster, 63.5 kB
PDF Avanmälan modersmålsundervisning.pdföppnas i nytt fönster, 65.5 kB
PDF Ansökan om plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster, 272.5 kB
PDF Ansökan om skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster, 137.4 kB
PDF Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Rättviks kommun.pdföppnas i nytt fönster, 80.6 kB
PDF Ansökan om uppskjuten skolplikt.pdföppnas i nytt fönster, 268.3 kB
PDF Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.pdföppnas i nytt fönster, 667.8 kB
PDF Information om modersmålsundervisning.pdföppnas i nytt fönster, 44.7 kB
PDF Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster, 344.1 kB
PDF Intyg om skolskjuts för grundskoleelev med växelvis boende.pdföppnas i nytt fönster, 225 kB
PDF Schema för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster, 317.5 kB
PDF Uppsägning av plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster, 456.2 kB
PDF Val av skola.pdföppnas i nytt fönster, 94.1 kB
PDF Intyg om specialkost - förskolan 2017-2018 med information.pdföppnas i nytt fönster, 340 kB
PDF Intyg om specialkost - grundskolan, gymnasiet 2017-2018 med info.pdföppnas i nytt fönster, 339.8 kB
PDF Ansökningsblankett anpassade måltider av etiska religiösa skäl 2020.pdföppnas i nytt fönster, 303.8 kB
PDF Ansökningsblankett behovsanpassad måltider 2020.pdföppnas i nytt fönster, 270.2 kB
PDF Ansökningsblankett specialkost 2020.pdföppnas i nytt fönster, 307.9 kB
PDF Information till vårdnadshavare 2020.pdföppnas i nytt fönster, 207.4 kB

Förtroendevalda

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Förlorad arbetsinkomst förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster, 121.6 kB
PDF Förrättningsarvode förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster, 120.4 kB

Kontakta lön på personalenheten när du gjort resor där traktamente ska utgå.

Bygganmälan, bygglov med flera

Funktionsnedsättning

Kulturenheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökningsblankett för föreningsstöd till kulturell verksamhet.pdföppnas i nytt fönster, 221.4 kB
PDF Ansökningsformulär för Danielsgårdens vistelsestipendium.pdföppnas i nytt fönster, 197.4 kB

Livsmedel, anmälan, ansökan, hälsodeklaration med flera

Lotterier

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Lotteriredovisning.pdföppnas i nytt fönster, 316.2 kB
PDF Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen, inklusive beslut.pdföppnas i nytt fönster, 437.4 kB

Medborgarförslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Medborgarföslag.pdföppnas i nytt fönster, 737.6 kB

Miljö, anmälan, ansökan, entreprenörsrapport med mera

Penningpungen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan Penningpungen.pdföppnas i nytt fönster, 131.9 kB
PDF Redovisning Penningpungen.pdföppnas i nytt fönster, 87.8 kB

Rättviks Fastigheter AB

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Intresseanmälan.pdföppnas i nytt fönster, 214.3 kB
PDF Nollvision.pdföppnas i nytt fönster, 23.1 kB

Räddningstjänsten

Skolskjuts

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan om skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster, 58.5 kB
PDF skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster, 166 kB

Slamtömning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan förlängt intervall slam Rättvik.pdföppnas i nytt fönster, 143.4 kB
PDF Ansökan uppehåll slam Rättvik.pdföppnas i nytt fönster, 178.9 kB

Sotning, ansökan om egensotning, taxa och frister

Synpunkter och klagomål

Ungdom och fritidskontoret

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan om föreningsstöd webben 2020.pdföppnas i nytt fönster, 444.2 kB
PDF Lokalbokningsblankett.pdföppnas i nytt fönster, 208.5 kB
PDF Normer föreningsbidrag fr o m 20170101.pdföppnas i nytt fönster, 167.3 kB

Övrigt