Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rådslagsgrupper och politisk samverkan

Olika typer av samverkan finns inom kommunen och med bland andra Landstinget Dalarna.

Rådslagsgrupper

Rättviks kommun har sedan 2007 rådslagsgrupper. Syftet med grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte på respektive arbetsplats.

En rådslagsgrupp är inget beslutande organ. Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år och fullgör de uppgifter som tidigare hanterats av fadderverksamhet och skolråd/brukarråd inom skolförvaltningarna och av samrådsorgan inom socialförvaltningen.

Rådslagsgrupper finns till exempel på förskolor och skolor, på de olika enheterna inom äldreomsorgen och inom kultur- och fritids-verksamheterna.

Ett rådslag är en sammankomst där politiker möter medborgare och personal inom den kommunala verksamheten.

Politisk samverkan

Polsam är ett forum för politisk samverkan med representanter från kommun och landsting.

Kontakt

Ordförande
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik