Rättviks kommun
Rättviks kommun

Sammanträden 2020

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna. Det finns inga facknämnder.

Myndighetsbeslut

De nämnder som finns tar myndighetsbeslut.
Miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggärenden samt alkohol- och tobak.
Socialutskottets individnämnd för individärenden inom det sociala området.

Länk till sidan där du kan se Kommunens organisationlänk till annan webbplats.

Länkar till sidorna Kallelser och Protokoll. Du kan även klicka på sidorna i menyn till vänster.

Sammanträden 2020

Plats och tid för sammanträden.

Kommunfullmäktige

Klockan 18.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, Stiernhöökssalen

 • Februari: 20
 • April: 16 (Inställt)
 • Maj: 28
 • September: 10
 • November: 5
 • December: 17

Kommunstyrelsen

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 28
 • Februari: 25
 • Mars: 24 (OBS! Klockan 13.00)
 • April: 7 och 28
 • Maj: 26
 • Juni: 16
 • Augusti: 25
 • September: 29
 • Oktober: 20 (Budget)
  13 (Inställt) och 27 (Inställt)
 • November: 24
 • December: 15

Allmänna utskottet

Klockan 13.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • April: 6
 • Maj: 11
 • Juni: 1
 • September: 14
 • Oktober: 5 (OBS! Nytt datum)
 • November: 9 och 30

Samhälls­utvecklings­utskottet

Klockan 8.30 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 14
 • Februari: 11
 • Mars: 10
 • April: 14
 • Maj: 12
 • Juni: 2
 • Augusti: 18
 • September: 15
 • Oktober: 6 (OBS! Nytt datum)
 • November: 10
 • December: 1

Bildningsutskottet

Klockan 13.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 22
 • Mars: 11
 • April: 22 (Dialogdag)
 • Maj: 13
 • September: 16
 • Oktober: 7 (Dialogdag förmiddag)
  21 (Inställt)
 • November: 11
 • December: 2

Socialutskottet

Klockan 8.30 på *Hedslund, Golfvägen 1, Insikten

 • Januari: 9
 • Februari: 6
 • Mars: 5
 • April: 8
 • Maj: 7
 • Juni: 4
 • Augusti: 13
 • September: 10
 • Oktober: 8
 • November: 5
 • December: 3

Miljö- och byggnadsnämnden

Klockan 9.00 i *kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

 • Januari: 29
 • Februari: 26
 • Mars: 25
 • April: 29 (Inställt)
 • Maj: 27
 • Juni: 24
 • Augusti: 26
 • September: 30
 • Oktober: 28
 • November: 25
 • December: 16

RKAB (Rättviks Kommunhus AB)

Klockan 13.00 på *Vasagatan 6

RFAB (Rättviks Fastigheter AB)

Klockan 13.00 på *Vasagatan 6

REAB (Rättviks Energi AB)

Klockan 9.00 på DVAAB, Tallskogsvägen 1, Leksand

Krisledningsgruppen

Klockan 13.00 på *räddningsstationen, Furudalsvägen 8

RSAB (Rättviks Skoljordbruk AB)

Klockan 13.00 på *Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

*Lokal, om inget annat anges är orten Rättvik.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Margaretha Östberg
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik