Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Sammanträden 2021

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna. Det finns inga facknämnder.

Myndighetsbeslut

De nämnder som finns tar myndighetsbeslut.
Miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggärenden samt alkohol- och tobak.
Socialutskottets individnämnd för individärenden inom det sociala området.

Länk till sidan där du kan se Kommunens organisation Länk till annan webbplats..

Länkar till sidorna Kallelser och Protokoll. Du kan även klicka på sidorna i menyn till vänster.

Sammanträden 2021

Plats och tid för sammanträden.

Kommunfullmäktige

Klockan 18.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, Stiernhöökssalen

 • Februari: 25
 • April: 29
 • Juni: 3
 • September: 2
 • November: 11
 • December: 16

Kommunstyrelsen

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Februari: 9
 • Mars: 9
 • April: 13
 • Maj: 11
 • Juni: 8
 • Augusti: 31
 • September: 28
 • Oktober: 5
 • November: 9
 • December: 7

Allmänna utskottet

Klockan 13.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 26
 • Mars: 23
 • Maj: 25
 • Augusti: 24
 • Oktober: 26
 • November: 23

Samhälls­utvecklings­utskottet

Klockan 8.30 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 26
 • Februari: 23
 • Mars: 23
 • April: 20
 • Maj: 25
 • Juni: 22
 • Augusti: 24
 • September: 21
 • Oktober: 26
 • November: 23
 • December: 14

Bildningsutskottet

Klockan 8.30 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 27
 • Februari: 24
 • Mars: 24 Inställt
 • April: 21
 • Maj: 26
 • Augusti: 25
 • September: 22
 • Oktober: 27
 • November: 24

Socialutskottet

Klockan 8.30 på *Hedslund, Golfvägen 1, Insikten

 • Januari: 21
 • Februari: 25
 • Mars: 18
 • April: 22
 • Maj: 20
 • Juni: 24
 • Augusti: 19
 • September: 23
 • Oktober: 28
 • November: 18
 • December: 16

Miljö- och byggnadsnämnden

Onsdagar klockan 9.00 i *kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

 • Januari: 20
 • Februari: 17
 • Mars: 17
 • April: 21
 • Maj: 19
 • Juni: 23
 • Augusti: 18
 • September: 22
 • Oktober: 27
 • November: 24
 • December: 15

RKAB (Rättviks Kommunhus AB)

*Vasagatan 6

RFAB (Rättviks Fastigheter AB)

*Vasagatan 6

REAB (Rättviks Energi AB)

Dala Vatten och Avfall, Tallskogsvägen 1, Leksand

Krisledningsgruppen

*Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

RSAB (Rättviks Skoljordbruk AB)

*Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

*Lokal, om inget annat anges är orten Rättvik.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Angelica Maalouf
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik