Rättviks kommun
Rättviks kommun

Sammanträden 2018

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna. Det finns inga facknämnder.

Myndighetsbeslut

De nämnder som finns tar myndighetsbeslut. Det är miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden samt socialutskottets individnämnd för individärenden inom det sociala området.

Länk till sidan där du kan se Kommunens organisationlänk till annan webbplats.

Länkar till sidorna Kallelser och Protokoll. Du kan även klicka på sidorna i menyn till vänster.

Sammanträden 2018

Plats och tid för sammanträden

Organ

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
*kommunkontoret
Stiernhöökssalen
Vasagatan 1

18.00


13

25

13

Kommunstyrelsen
*kommunkontoret
Vasagatan 1

08.30

4

2
30

27

18

Kommunstyrelsens au
*kommunkontoret
Vasagatan 1

08.30

21

18

16

13

4

Bildningsutskottet
*Hedslund
Golfvägen 1

13.00

22

19

17

14

5

Samhällsbyggnads-
utskottet
*kommunhusets
flygelbyggnad
Vasagatan 1

13.15

22

19

17

14

5

Socialutskottet
*Hedslund
Golfvägen 1

08.30

23

20

18

15

6

Finansutskottet
*kommunkontoret
Vasagatan 1

08.30


24
13.00

18

15


Personalutskottet
*kommunkontoret
Vasagatan 1

08.30

2329


Miljö- och byggnads-

nämnden
*Räddningsstationen
Furudalsvägen 8

09.00

22

18

Inställt

21

12

RKAB
Rättviks Kommunhus AB
*Vasagatan 6

13.00


RFAB
Rättviks Fastigheter AB
* Vasagatan 6

13.00


RTAB
Rättviks Teknik AB
*DVAAB
Tallskogsvägen 1
Leksand

09.00


Krisledningsgruppen
*Räddningsstationen
Furudalsvägen 8

13.00


21

7

Rättviks Skoljordbruk AB
*Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15

13.00

27


3

* Lokal, om inget annat anges är orten Rättvik.
 

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober ska behandla delårsredovisningen för 2018, antas i kommunfullmäktige 25/10.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Ulrika Tysk
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik