Sammanträden 2022

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna. Det finns inga facknämnder.

Myndighetsbeslut

De nämnder som finns tar myndighetsbeslut.
Miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggärenden samt alkohol- och tobak.
Socialutskottets individnämnd för individärenden inom det sociala området.

Länk till sidan där du kan se Kommunens organisation Länk till annan webbplats..

Länkar till sidorna Kallelser och Protokoll.

Sammanträden 2022

Plats och tid för sammanträden.

Kommunfullmäktige

Klockan 18.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, Stiernhöökssalen

 • Februari: 24
 • April: 28
 • Juni: 9
 • September: 29
 • November: 10
 • December: 8

Kommunstyrelsen

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Februari: 8
 • Mars: 8
 • April: 12
 • Maj: 10
 • Juni: 7
 • September: 13
 • Oktober: 18
 • November: 8
 • December: 6

Allmänna utskottet

Klockan 8.30 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 26
 • Mars: 23
 • Maj: 25
 • Augusti: 24 Inställt
 • Oktober: 26
 • November: 23

Samhälls­utvecklings­utskottet

Klockan 8.30 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 25
 • Februari: 22
 • Mars: 22
 • April: 19
 • Maj: 24
 • Juni: 21
 • Augusti: 23
 • September: 20
 • Oktober: 25
 • November: 22
 • December: 13

Bildningsutskottet

Klockan 13.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 26
 • Mars: 23
 • April: 13
 • Maj: 25
 • Augusti: 24
 • September: 21
 • Oktober: 26
 • November: 23

Socialutskottet

Klockan 8.30 på *Hedslund, Golfvägen 1, Insikten

 • Februari: 24
 • April: 28
 • Juni: 15
  23 Inställt
 • Augusti: 25
 • Oktober: 27
 • December: 15

Individnämnden

Klockan 9.00 på *Hedslund, Golfvägen 1, Insikten

 • Januari: 20
 • Februari: 17
 • Mars: 21 OBS! Klockan 13 i Åsikten.
  24 Inställt
 • April: 21
 • Maj: 19
 • Juni: 16
 • Augusti: 18
 • September: 22
 • Oktober: 20
 • November: 24
 • December: 22

Miljö- och byggnadsnämnden

Klockan 9.00 i *kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

 • Januari: 19
 • Februari: 16
 • Mars: 16
 • April: 13
 • Maj: 18
 • Juni: 22
 • Augusti: 17
 • September: 21 (nytt datum)
 • Oktober: 19
 • November: 16 möte inställt
 • December: 14

Valnämnden

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, Stiernhöökssalen

 • Januari: 24
 • April: 11
 • Juni: 13 Inställt
 • September: 19

RKAB (Rättviks Kommunhus AB)

Klockan 13 på *Vasagatan 6

 • Mars: 23
 • Oktober: 5
 • December: 14, klockan 9

RFAB (Rättviks Fastigheter AB)

Klockan 13 på *Vasagatan 6

 • Februari: 16
 • Mars: 16
 • Juni: 8
 • September: 28
 • December: 14

Gemensam nämnd för vuxen­utbildningen Leksand-Rättvik

Klockan 13.30 i Leksand

 • Februari: 17
 • April: 28
 • Juni: 16
 • September: 29
 • Oktober: 27 OBS - inställt!
 • December: 8

Krisledningsgruppen

*Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

RSAB (Rättviks Skoljordbruk AB)

*Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

*Lokal, om inget annat anges är orten Rättvik.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Vakant
E-post

Nämndsekreterare
Jonathan Lehmann Molander
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik