Rättviks kommun
Rättviks kommun

Protokoll

Läs protokoll direkt på din skärm - de läses i gratisprogrammen Acrobat Reader eller Foxit Reader.

Vissa uppgifter kan vara utelämnade i de protokoll och bilagor som publiceras på webbplatsen. Till exempel personnamn, personnummer, fastighetsbeteckning men även andra uppgifter som vi inte får publicera på internet kan ersättas med x.

Bilagor

Vänd dig till kansliet om du vill ta del av en bilaga, se kontaktinformation.
Vill du ta del av bilagor till miljö- och byggnadsnämndens protokoll ska du vända dig till nämndens sekreterare.

Tillgänglighet

Protokollen är tillgängliga för läsning med olika hjälpmedel. Det går även att förstora och förminska så du kan välja en textstorlek som känns bekväm att läsa för dig.

När det inte är tillgängligt

Ibland händer det att vi bara får ett inskannat protokoll. Det betyder att protokollet är "fotograferat" och visas som en bild. Ett sådant protokoll kan inte läsas av ett hjälpmedel. Det går att förstora och förminska bilden men kvaliteten blir inte bra.

Kontakt

Kanslienheten

0248-70 111, 70 113, 70 184
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden
0248-70 174
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik