Rättviks kommun

Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
växel 0248-70 000 öppen vardagar kl. 8–12, 13–16
fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 5, 795 32 Rättvik
E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Förvaltningschef, Vasagatan 1, kommunhuset, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16,
Dag före röd dag: 8–12

Mark-och planenheten

Mark-och planchef, naturvårdare, mark- och exploateringsingenjör gis-ingenjör
Polishuset, ingång Torggatan 18, 795 30 Rättvik

Trafiksamordnare, vägingenjör, administration
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3, 795 30 Rättvik

E-post: mark.plan@rattvik.se

Miljö- och byggenheten

Miljö- och byggchef, miljöinspektör, alkoholhandläggare
Stiernhööksgymnasiet, Näringsliv, Masvägen 15, 795 30 Rättvik

Byggnadsinspektörer
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3, 795 30 Rättvik

Miljöinspektör och miljöhandläggare
Polishuset, ingång Torggatan 18, 795 30 Rättvik

Nämndsekreterare, miljö- och byggnadsnämnden
Ungdoms- och fritidsenheten, Wasaborg, Knihsgatan 13B, 795 31 Rättvik

E-post: miljo.bygg@rattvik.se

Näringslivsenheten, marknadsföring och turism

Masvägen 15, Tunet (Stiernhööksgymnasiet), 795 32 Rättvik 
E-post: naring@rattvik.se

Ungdoms- och fritidskontor

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
E-post: fritid@rattvik.se

Rättvik kultur

Storgatan 2, 795 30 Rättvik
tfn 0248-70 195
fax 0248-70 199
E-post: kultur@rattvik.se  

Stab- och serviceförvaltning

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik
tfn 0248- 70 307
E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienheten
Kanslienheten
Informatör
Webbredaktör
Tryckeriet

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

It-enheten

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Kostenhet

Personalenheten
Städenhet
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Räddningstjänst

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik
tfn 0248-70 300 fax 0248-70 287
E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet: vardagar kl. 8-12, 13-16 fredagar 12
Dag före röd dag: 8-12
tfn 0248-70 220 fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se

Arbetscenter/Ta till vara

Industrivägen, Stora industriområdet, 795 32 Rättvik
Öppet: vardagar kl. 9.30-15.30
Dag före röd dag: 8–12
tfn 0248-70 474 fax 0248-70 368
E-post: ame@rattvik.se

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Öppet växel: kl. 8-15, lunchstängt kl. 12-13
Öppet besök: kl. 8-16, lunchstängt kl. 12-13
tfn 020-200 210
E-post: info@dvaab.se

Rättviks Teknik AB

(fjärrvärme)
Dalhallavägen 20, 795 32 Rättvik
Öppet: vardagar kl. 8–12
tfn 0248-70 145 fax 0248-79 88 26
E-post: teknikab@rattvik.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet: måndag-torsdag kl. 8–16, fredag 8-15
Dag före röd dag: 8–12
tfn 0248-70 290,  fax 0248-51 370
E-post: forvaltningsfastigheter@rattvik.se