Rättviks kommun
Rättviks kommun

Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
växel 0248-70 000 öppen vardagar kl. 8–12, 13–16
fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 5, 795 32 Rättvik
E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Förvaltningschef, Vasagatan 1, kommunhuset, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16,
Dag före röd dag: kl. 8–12

Mark-och planenhet

Mark-och planchef, mark- och exploateringsingenjör, GIS-ingenjör och planarkitekt
Polishuset, ingång Torggatan 18, 795 30 Rättvik

Trafiksamordnare, vägingenjör, administration
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3, 795 30 Rättvik
E-post: mark.plan@rattvik.se

Miljö- och byggenhet

Miljö- och byggchef, miljöinspektör, alkoholhandläggare
Stiernhööksgymnasiet, Näringsliv, Masvägen 15, 795 30 Rättvik

Byggnadsinspektörer
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3, 795 30 Rättvik

Miljöinspektör och miljöhandläggare
Polishuset, ingång Torggatan 18, 795 30 Rättvik

Nämndsekreterare, miljö- och byggnadsnämnden
Ungdoms- och fritidsenheten, Wasaborg, Knihsgatan 13B, 795 31 Rättvik
E-post: miljo.bygg@rattvik.se

Näringslivsenheten, marknadsföring och turism

Masvägen 15, Tunet (Stiernhööksgymnasiet), 795 32 Rättvik 
E-post: naring@rattvik.se

Ungdoms- och fritidskontor

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
E-post: fritid@rattvik.se

Rättviks kulturhus, bibliotek

Storgatan 2, 795 30 Rättvik
tfn 0248-70 195
fax 0248-70 199
E-post: kultur@rattvik.se  

Stab- och serviceförvaltning

Bemanningsenheten
Skolgatan 9, 795 31 Rättvik

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik
tfn 0248- 70 307
E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienhet
Kanslienhet
Kommunikatör
Webbredaktör
Tryckeri

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

It-enhet

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Städenhet
Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Kostenhet
Riksvägen, Stationshuset, 795 32 Rättvik

Personalenhet
Skolgatan 9, 795 33 Rättvik

Räddningstjänst

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik
tfn 0248-70 300
E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Hedslund, Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Reparatörvägen 10, 795 32 Rättvik
Måndag - torsdag: kl.10–15 (lunch kl. 12–13).
Fredag: kl. 10–12.
Dag före röd dag: kl. 8–12.
Dörren in till väntrummet är öppen alla dagar kl. 10–15.
tfn 0248-70 220 fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se

Arbetscenter och Ta till vara

Industrivägen, Stora industriområdet, 795 32 Rättvik
Öppet: måndag, onsdag och fredag kl. 9.30-15.30
Dag före röd dag:kl. 8–12
tfn 0248-70 474 fax 0248-70 368
E-post: ame@rattvik.se

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Öppet växel: kl. 8–15, lunchstängt kl. 12–13
Öppet besök: kl. 8–16, lunchstängt kl. 12–13
tfn 020-200 210
E-post: info@dvaab.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet: måndag-fredag kl. 10–12, 13–14
lunchstängt kl. 12–13
Dag före röd dag: kl. 10–12
tfn 0248-70 290
E-post: info.rfab@rattvik.se