Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
växel 0248-70 000 öppen vardagar kl. 8–12, 13–16
fax 0248-70 150
E-post: rattvik@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 5, 795 32 Rättvik
E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Vasagatan 1, flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16,
Dag före röd dag: 8–12

Mark-och planenheten

Gator och vägar, skog, mark, plan, energi, trafik, karta-GIS, adresser
Vasagatan 1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik
E-post: mark.plan@rattvik.se

Landsbygdsutveckling

Masvägen 15, Tunet (Stiernhööksgymnasiet) 795 32 Rättvik

Miljö- och byggenhet

Vasagatan 1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik
E-post: miljo.bygg@rattvik.se

Näringslivsenheten, marknadsföring och turism

Masvägen 15, Tunet (Stiernhööksgymnasiet), 795 32 Rättvik 
E-post: naring@rattvik.se

Ungdoms- och fritidskontor

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
E-post: fritid@rattvik.se

Rättvik kultur

Storgatan 2, 795 30 Rättvik
tfn 0248-70 195
fax 0248-70 199
E-post: kultur@rattvik.se  

Stab- och serviceförvaltning

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik
tfn 0248- 70 307
E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienheten
Kanslienheten
Folkhälsostrateg
Informatör
Webbredaktör
Tryckeriet

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
fax 0248-70 150
E-post: rattvik@rattvik.se

It-enheten
Kostenhet
Personalenheten
Städenhet

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Räddningstjänst

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik
tfn 0248-70 300 fax 0248-70 287
E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet: vardagar kl. 8–12, 13–16, fredagar 13-15
Dag före röd dag: 8-12
tfn 0248-70 220 fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se

Arbetscenter/Ta till vara

Industrivägen, Stora industriområdet, 795 32 Rättvik
Öppet: vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
tfn 0248-70 474 fax 0248-70 368
E-post: ame@rattvik.se

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Öppet växel: kl. 8-15, lunchstängt kl. 12-13
Öppet besök: kl. 8-16, lunchstängt kl. 12-13
tfn 020-200 210
E-post: info@dvaab.se

Rättviks Teknik AB

(fjärrvärme)
Dalhallavägen 20, 795 32 Rättvik
Öppet: vardagar kl. 8–12
tfn 0248-70 145 fax 0248-79 88 26
E-post: teknikab@rattvik.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet: måndag-torsdag kl. 8–16, fredag 8-15
Dag före röd dag: 8–12
tfn 0248-70 290,  fax 0248-51 370
E-post: forvaltningsfastigheter@rattvik.se