Rättviks kommun
Rättviks kommun

Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet vardagar 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
Växel 0248-70 000 öppen vardagar 8–12, 13–16
Fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet vardagar 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 15, 795 32 Rättvik
E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Förvaltningschef, Vasagatan 1, kommunhuset, 795 30 Rättvik
Öppet vardagar 8–12, 13–16,
Dag före röd dag: 8–12
E-post: jonny.gahnshag@rattvik.se

Stab, plan mark och näringsliv och Miljö- och byggenheten

Vasagatan 1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik
Öppet vardagar 8-12, 13-16
Dag före röd dag: 8-12
E-post: mark.plan@rattvik.se, miljo.bygg@rattvik.se

Trafik, ungdoms och fritidsenheten

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik
Öppet vardagar 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
E-post: fritid@rattvik.se
E-post: gata.trafik@rattvik.se

Rättviks kulturhus, bibliotek

Storgatan 2, 795 30 Rättvik 0248-70 195
fax 0248-70 199
E-post: kultur@rattvik.se  

Stab och serviceförvaltning

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik 0248-70 307
Öppet måndag-fredag 8 -12 endast bokade besök
E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienhet
Kanslienhet
Kommunikatör
Webbredaktör
Tryckeri

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet vardagar 8–12, 13–16
Dag före röd dag: 8–12
fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

It-enhet

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
E-post: kundstod@rattvik.se

Städenhet
Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Kostenhet
Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

HR-avdelningen (Bemanningsenhet, personalstrateger och löneadministration)
Skolgatan 9, 795 31 Rättvik
E-post: personalarenden@rattvik.se

Räddningstjänst/Sotning

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik
Räddningstjänst 0248-70 990
Sotning 0248-70 980
E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Hedslund, Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet måndag till torsdag: 10–12, 13-15
Fredag: 10–12.
Dag före röd dag: 8–12.
Dörren in till väntrummet är öppen alla dagar 10–15. 0248-70 220
fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se

Arbetsmarknadsenheten och Ta till vara

Industrivägen, Stora industriområdet, 795 32 Rättvik
Öppet måndag och tisdag 9.30-12, 13-15.30
0248-70 170 

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Öppet växel vardagar 8–12, 13-15
Stängt för besök. 0247-44 100
E-post: info@dvaab.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet växel och besök måndag 9-12, tisdag-fredag 10-12
Dag före röd dag: 10–12 0248-70 290
E-post: info.rfab@rattvik.se