Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Socialförvaltningen

Reception

0248-70 220
fax 0248-70 305

Anhörigstöd Buketten

0248-70 094

Nieminen, Keijo
0248-70 044
Johansson, Elisabeth
0248-70 394

Familjebehandlare

0248-70 373 

Ungdomsmottagning

0248-70 020  

Rättviks kommuns rehabilitering

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedel
0248-70 350

Bemanningsenheten

0248-70 100

Trygghetslarm, larmadministratör 

0248-70 410

Personal

Socialchef, förvaltningschef
Fröyen, Lena
0248-70 215

Verksamhetschef, Stöd och omsorg
Eriksson, Betty-Ann
0248-70 308

Verksamhetschef, Utveckling och stöd
Klingh, Gunilla
0248-70 200

Verksamhetschef, Vård och omsorg
Granath, Annelie
0248-70 312

Enhetschef IFO
Lasell, Maria
0248-70 484

1:e socialsekreterare Vuxna
Olsson, Marie
70 220

1:e socialsekreterare Barn och Ekb
Kajander, Annika
0248-70 220

Socialsekreterare
0248-70 220

Missbruksrådgivare
0248-70 220

Enhetschef biståndshandläggning
Göras, Karin
0248-70 224

Biståndshandläggare
Bolén Inga-Lill
0248-70 310 

Henriksson, Emelie
0248-70 209 

Norgren, Pia
0248-70 284

Karlsson, Johanna
0248-70 396

Rudehall Sjögren, Anette
0248-70 396

Syrén, Susanne
0248-70 237

Biståndshandläggare LSS
Olsson, Björn
0248-70 223 

Enhetschef bemanningsenheten
Staffas, Marie
0248-70 403

Anhörigsamordnare Buketten
Johansson, Elisabeth
0248-70 394

E-hälsostrateg
Holén Åsa
0248-70 610

Skuldrådgivning
Nygårds, Pia
0248-70 182

MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska
Holén, Åsa
0248-70 610

Dödsboanmälan
Zeneli, Sofia
0248-70 220

Enhetschef sjuksköterska
Lindgren, Susanne
0248-70 381 

Demenssköterska
Svensson, Ingrid
0248-70 477

LSS-sköterska
Mollakuqe Shaka
0248-70 488

Dietist
Nallgård, Linnea
0248-70 105

Avgiftshandläggare hemtjänst och särskilt boende
Löf, Birgit
0248-70 332 

Steger Engholm, Annelie
0248-70 333

Enhetschef demensteam i hemtjänsten
0248-70 316
Fax 70 294

Projektledare
Östmark, Eva
0248-70 154

Enhetschef kontaktpersoner och ledsagare
Pedersen, Jessica
0248-70 383

Kvalitetsstrateg, boendesamordnare
Pedersen, Jessica
0248-70 383