Rättviks kommun
Rättviks kommun

Trafik, ungdoms- och fritids­enheten

E-post: ungdom och fritid: fritid@rattvik.se
E-post: vägar och trafik: gata.trafik@rattvik.se

Trafik, ungdoms- och fritidschef börjar okt 2021
Ytfeldt, David
0248-70 225

Handläggare
Flat, Carina
0248-70 226

Föreståndare Ungdomens hus/Wasaborg och Santana
Larsen Anna
0248-70 388

Ungdomsstrateg
Evbjer,Stina
0248-70 288

Ungdomsstödjare
Knapp, Christoffer
0248-70 395

Fritidsledare omsorgsverksamhet
Norgren, Pia
0243-70 388

Anläggningsansvarig spår och leder
Klang, Erik
0248-70 281
Spår och leder
Göräng, David
0248-70 279

Vaktmästare Ungdomens hus Wasaborg
Sundh, Peter
0248-70323

Fritidsgårdar

Ungdomens hus Wasaborg,  café
0248-798318

Vägar, allmän platsmark
Layton, Robin
0248-70 119

Parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter, samhällsbetalda resor och kollektivtrafik
Engström, Jeanette
0248-70 155

Färdtjänst, riksfärdtjänst
fardtjansten@dalatrafik.se
0243-318160