Rättviks kommun

Intern service

Kostenhet

Kostchef
Frodig, Anders
0248-70 314
Ekonomiassistent, kost, städ och It
Woxmark, Susann
0248-70 274

Städenhet, lokalvård

Städchef
Frid-Linder, Lena
0248-70 602    

It-enhet

Kundstöd
0248-70 202

It-chef, informationssäkerhetssamordnare
Brandfors, Mikael
0248-70 810

It-strateg​, fiber och bredband
Flink, Tony
0248-70 805

It-tekniker​
Andrén, Thomas
0248-70 809
Eklund, Bengt
0248-70 802
Kästel, Chris
0248-70 807 
Larsson, Andreas
0248-70 806
Westlund, Stefan
0248-70 808

It-strateg
Sjöblom, Eva
0248-70 804

Support webbplats
webmaster@rattvik.se
0248-70 125

Telefoni, växel

fax 0248-70 150

Andersson, Agneta
0248-70 909 

Tryckeri - Post

fax 0248-70 150

Westlund, Krister
0248-70 337