Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Rättviksskolan

Illustration i färg av Rättviksskolan, en stor röd tegelbyggnad med utbyggnad i gult.

Rättviksskolan. Illustration: © Chris Rocking.

Rättviksskolan, omgiven av vacker tallskog, ligger vid den gamla Knektplatsen, numera marknadsplatsen i centrala Rättvik.
Skolan uppfördes 1958–59, byggdes till 1976 och helrenoverades 1997–98 för att kunna möta dagens krav på studiemiljö. Skolan bedriver undervisning från årskurs sex till och med nio. Cirka 450 elever arbetar här tillsammans med 80 vuxna.

I anslutning till skolan finns en sporthall och på gångavstånd finns det idrottsanläggningar, friluftsområde samt skolskog.

Kurator, skolsköterska och fritidspersonal tjänstgör på skolan.
Ett väl fungerande elevråd samt ett miljöråd finns också.

Ämneslaget

Skolan är uppdelad i ämneslag. Ämneslagets arbetsuppgifter består i

 • att planera undervisningen i respektive ämne.
 • att köpa in läromedel i respektive ämne.
 • att samarbeta med handledare för att få en helhetssyn på elevernas ämnesutveckling.
 • att påvisa behovet av kompetensutveckling inom ämnena.
 • att hålla ämneskonferenser.
 • att kontinuerligt utvärdera innehåll och arbetssätt.

Arbetslaget

Arbetslagets uppgifter består i

 • att planera det pedagogiska arbetet.
 • att planera elevvård som rör undervisningen.
 • att ha konferenser.
 • att kontinuerlig utvärdera sitt arbete.

Läraren

Den enskilde lärarens arbetsuppgifter förutom undervisning består i

 • att i samarbete med handledarna följa upp elevernas ämnesutveckling.
 • att inför utvecklingssamtal dokumentera elevernas skolsituation.
 • att vid behov upprätta åtgärdsprogram.
 • att tillsammans med eleverna planera och utvärdera sin undervisning.

Kontakt

Rättviksskolan

Rektor
Göran Berg
0248-70 251

Biträdande rektor
Karin Emanuelsson
0248-70 426

Rektorsassistent
Maria Roos
0248-70 252

E-post
rattviksskolan@rattvik.se

Sjukanmälan
0248-70 203 (telefonsvarare)

Fritidssamordnare
Hans-Åke Stenberg
0248-70 366/70 269

Studie-och yrkesvägledare
Tord Lennartsson
0248-70 360

Personal

Besöksadress
Centralgatan 3
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Rättviksskolan
795 80 Rättvik