Rättviks kommun

Grundskolor

Kommunkarta med skolorter markerade.

Skolorter.

I Rättviks kommun finns det 8 grundskolor.

Centrala Rättvik

  • Rättviksskolan
  • Nyhedsskolan

Övriga

  • Boda skola
  • Furudals skola
  • Ingels skola
  • Sätra skola
  • Söderås skola
  • Vikarbyns skola

Rättviksskolan
Centralgatan 3, Rättvik
Rektor Göran Berg, 0248-70 251

Nyhedsskolan
Hellebergs väg 27, Rättvik
Rektor Göran Berg, 0248-70 251

Söderås skola
Söderås Bäckgatan 26
Rektor Megh Tomt Andersen, 0248-70 551

Vikarbyns skola
Skolgatu 1, Vikarbyn
Rektor Megh Tomt Andersen,0248-70 551

Sätra skola
Sätra Dalhallavägen 106
Rektor Megh Tomt Andersen, 0248-70 551

Ingels skola
Ingels Bingsjövägen 6
Rektor Jenny Sandelin, 0248-70 707

Boda skola
Boda Björkallén 31
Rektor Jenny Sandelin, 0248-70 707

Furudals skola
Furudal Skolvägen 8
Rektor Jenny Sandelin, 0248-70 707

Information

Rådslagsgrupper

Vi vill bli ännu bättre!

Hjälp till barn och unga

Mat, sömn och motion

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik