Rättviks kommun
Rättviks kommun

Boda skola

Gul skolbyggnad.

Boda skola.

Välkommen till Boda skola!

Boda kyrkby är vackert beläget utmed länsväg 301 cirka 16 kilometer norr om Rättvik.

Boda skolan har cirka 40 elever och verksamheterna som finns på skolan är förskoleklass, grundskola 1-5 och fritids.

På Boda skola satsar vi på sammanhållningen på skolan och har aktiviteter som är gemensamma för alla elever. Barnen delas in i grupper med deltagare från alla klasser.

I klass 5 får alla elever välja var de ska börja årskurs sex, på Furudals skola eller på Rättviksskolan.

Kontakt

Boda skola

0248-70 561
0258-10 930
boda.skola@rattvik.se

Rektor
Erik Lundin
0248-70707

Biträdande rektor
Lisa Clason
0248-70 569

Rektorsassistent
Ann-Christine Landberg
0258-10 930

Sjukanmälan
0248-70 564

Besöksadress
Boda Björkallén 31, 795 96 Boda kyrkby

Postadress
Rättviks kommun
Boda skola
795 80 Rättvik