Rättviks kommun
Rättviks kommun

Fritidshem

Våra fritidshem finns i direkt anslutning till skolorna.

Fritidshemmen är öppna vardagar mellan kl 06.30–18.30. Förskolan Dal-Jerk erbjuder även tider utanför de ordinarie öppettiderna.
Schema upprättas av föräldrarna i samråd med personalen. Föräldrarnas arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga som grund för barnens vistelsetider.

Plats på fritidshem erbjuds inte då vårdnadshavaren är föräldraledig, arbetslös eller sjuk. Plats erbjuds igen så snart vårdnadshavaren behöver platsen på grund av arbete eller studier. Undantag av regeln kan beslutas av rektor.

Vid studier/utbildning krävs intyg från CSN, Arbetsförmedling eller skola.

Behov av tillsyn vid skollov och studiedagar

Skolbarn, inklusive sexåringar, som inte är inskrivna i fritidshem har möjlighet att få plats på fritidshem. Det gäller den tid som eleven skulle ha gått i skolan. Det kostar 100 kronor per dag och barn. Behovet ska anmälas till respektive fritidshem en månad i förväg. Blankett finns på fritidshemmen.

Barn som är placerade i förskola och i pedagogisk omsorg (1 till 5 år) omplaceras automatiskt till fritidshem från och med 1 augusti det år de fyller 6 år och börjar i F-klass, om inte uppsägning har kommit in.

Ansökan

Du ansöker om fritidshemsplats via kommunens e-tjänst eller i undantagsfall via blankett.

Avgift för fritidshem

Enligt Skolverkets förordning 2001:160 höjs inkomsttaket i maxtaxan från 1 januari 2019.

Det innebär ny högsta avgiftsbelopp per månad. Inkomsttaket höjs från 46 080 kr till
47 490 kr.

  • Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten – högst 950 kr per månad
  • Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten – högst 475 kr per månad
  • Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten – högst 475 kr per månad
  • Barn 4: ingen avgift.

Barn 1 är det yngsta barnet.

Två dagar per år har personalen kompetensutvecklingsdagar. De föräldrar som inte kan ordna barnomsorg på egen hand hänvisas då eventuellt till ett annat fritidshem de dagarna.

Under semesterperioden; juni, juli och augusti hålls vissa fritidshem stängda. Barnen hänvisas då eventuellt till annat fritidshem.