Rättviks kommun
Rättviks kommun

Centrala elevhälsan och stöd

Inom den centrala elevhälsan samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever (mellan 1–20 år) i behov av särskilt stöd.

Första kontakten med oss sker främst genom skolan.

Den centrala elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar. Vi handleder, konsulterar och utreder i samarbete med elever, rektorer och personal.

Vi arbetar i klassrum och arbetsrum på skolor och förskolor, tillsammans med elever, personal och föräldrar.

I elevhälsan ingår

  • kurator
  • psykolog
  • specialpedagoger
  • skolläkare
  • skolsköterskor
  • arbetsterapeut
  • logoped

Vår breda kompetens gör det möjligt att belysa barns och ungdomars behov i ett helhetsperspektiv.

Varje skola har en lokal elevhälsa där kompetensen från den centrala elevhälsan deltar.

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Liv Grundel
0248-70 245

Specialpedagog
Kristina Matsson
0248-70 316

Anette Ingels
0248-70 285

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Logoped
Eva Espinoza-Berg
0248-70 538

Kurator
Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Furudal, Boda och Ingels skolor
Birgitta Rydell
0248-70 539

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Furudal, Boda och Ingels skolor
Marianne Sjöblom
0248-70 532

Rättviksskolan
Liv Lundgren
0248-70 260