Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förskolor i Rättviks kommun

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern ett till fem år.

Öppettider

Ordinarie öppettider är kl 06.30–18.30, vardagar.
Förskolorna i Furudal, Boda och Vikarbyn samt förskolan och fritidshemmet i Ingels har utökat öppettiderna med 30 minuter på morgonen (kl 06.00–18.30).

En avdelning på förskolan Dal-Jerk i Rättvik erbjuder utökade öppettider på obekväm tid från kl 05.30 till 19.00 måndag–fredag. Ditt behov av barnomsorg på obekväm tid måste vara minst tre månader-ansökan görs på särskild blankett.

Vårdnadshavares arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga som grund för barnens vistelsetider.

Allergianpassad förskola

I centrala Rättvik på förskolan Dal-Jerk, avdelning Kringlan, erbjuds en miljö anpassad avdelning för barn med olika former av allergi.

Allmän förskola

Alla tre-femåringar erbjuds avgiftsfri förskola tre timmar per dag. Tiden förläggs till förmiddagar, inga måltider ingår. Verksamheten följer skolans terminer.

Pedagogisk omsorg – familjedaghem

är en del av förskoleverksamheten. Det är dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett till fem år i sina hem.

Kompetensutvecklingsdagar

Förskolorna stänger fem dagar varje år för personalens kompetensutveckling.

Alla förskolor i Rättviks kommun kommer att vara stängda fredag den 5 april 2019. De barn som har behov av en plats den här dagen kommer att erbjudas en plats. Endast en förskola kommer att ha öppet den 5 april och vikarier kommer att jobba.

Våra förskolor finns i

 • Rättvik
  Dal-Jerk, Prästkragen och Myrstacken
 • Boda kyrkby
  Äppelgården
 • Furudal
  Vindförberg
 • Ingels
  Nallegården
 • Vikarbyn
  Paletten och Solgården
 • Söderås
  Planeras öppna i augusti 2019. Ansökan möjlig från och med 1 januari 2019.

Mer information om förskolornas profil och inriktning finns på respektive förskolas sidor i menyn till vänster.

I Rättviks kommun finns inte några privata och enskilda förskolor eller familjedaghem med annan huvudman än kommunen.

Kontakt

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se