Rättviks kommun

Förskolor i Rättviks kommun

En karta som visar de förskolor som finns i Rättvik (Dal-Jerk, Prästkragen och Myrstacken), Vikarbyn (Solgården och Paletten), Ingels (Nallegården), Boda (Äppelgården) och Furudal (Vindförberg).

Placering av Rättviks kommuns förskolor

Organisation för förskolorna

Förskolechefer

Förskolorna är uppdelade i tre områden med tre förskolechefer.

Förskolechef Bozena Tercjak ansvarar för de centrala förskolorna Dal-Jerk, Järnvägsgatan 18-20, Rättvik och Prästkragen, Ågatan 13, Rättvik.

Förskolechef Maria Ivarsson ansvarar för de västra förskolorna i Vikarbyn, Paletten, Strandvägen 5 och Solgården, Stationsvägen 17 och centrala förskolan Myrstacken, Golfvägen11 och Backavägen 38 i Rättvik .
Maria är även ansvarig för den pedagogiska omsorgen som finns i centrala Rättvik och i Vikarbyn.

Förskolechef Sven Paulsson ansvarar för de norra förskolorna i Ingels Bingsjövägen 6, Nallegården, Boda Präståkersvägen 2, Äppelgården och Furudal Skolvägen 5, Vindförberg.

I Rättviks kommun finns inte några privata eller enskilda fristående förskolor eller familjedaghem med annan huvudman än kommunen

Mer information finns på respektive förskolas sida.

Kontakt

Förskolechefer
Bozena Tercjak
0248- 70 313

Maria Ivarsson
0248-70 553

Sven Paulsson
0248-70 222

Förskolechefsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Barnomsorgssamordnare - vid frågor om regler, avgifter, fakturering etc
Erika Karlsson
0248-70 334

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik