Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förskolan Vindförberg

Förskolan Vindförberg Foto Petra Kåks

Förskolan Vindförberg är placerad mellan Furudals skola och naturreservatet Vindförberg. Vi har en stor och fin naturtomt som inbjuder till lek och rörelse.

Omkring förskolan är det vacker skogsmiljö och vi har nära till den angränsande Oresjön. Vi har tillgång till skolans gymnastiksal, Furudals ishall och Ores bibliotek.

Förskolan Vindförberg har två avdelningar. Haren och Ekorren.
På Haren är barnen 1–3 år och på Ekorren är barnen 4–5 år.

Inför skolstarten till förskoleklass har vi ett nära samarbete med Furudals skola.

Vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och glädje och kunna utvecklas i en stimulerande miljö.

Förskolans uppdrag

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas." 

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 98, sid 5.

 

Kontakt

Förskolechef
Sven Paulsson
0248-70 222

Förskolechefsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress
Skolvägen 5, 790 70 Furudal

Postadress
Rättviks kommun
Förskolan Vindförberg
795 80  Rättvik