Rättviks kommun

Förskolan Dal-Jerk

Förskolans gård med liten kulle för kälkåkning.

Förskolan Dal-Jerks gård på sommaren. Foto: © Eva Elwing

Förskolan Dal-Jerk ligger centralt i Rättviks samhälle och ingår i centrala förskoleområdet tillsammans med förskolan Prästkragen.

Vi har ljusa och trevliga lokaler och en stor fin gård att leka på. I närmiljön finns skogs och friluftsområden och vi har inte långt till Siljans strand.

Förskolan har sex avdelningar med plats för barn i åldrarna 1–5 år. Personalen har en gedigen utbildning och lång erfarenhet. Vår målsättning är att ge barnen de bästa förutsättningar för att utvecklas.

Varje barn ska känna sig sett och uppskattat. Utveckling och lärande sker till största delen i leken och vi vill ge barnen mycket tid till lek.

Planeringen av vår verksamhet utgår från förskolans läroplan (Lpfö98/rev10) som finns att läsa i sin helhet på Skolverkets webbplats.

Vår vision

Närvarande, medvetna, intresserade pedagoger med förmåga att möta barnen i deras lärande.

En miljö som utmanar och skapar förutsättningar för lärande i ett öppet klimat med mycket skratt.

Välkommen att besöka oss och se hur vi har det!

Förskolan har sex avdelningar

Bullen 1–3 år

Kringlan 1–5 år (allergisanerad miljö).

Mazarinen 1–3 år

Polkagrisen 2–4 år

Skorpan 3–4 år

Tårtan 5 år

Lättläst

Kontakt

Förskolechef
Bozena Tercjak
0248-70 313

Förskolechefsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress

Järnvägsgatan 18-20, 795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
Förskolan Dal Jerk
795 80 Rättvik