Rättviks kommun
Rättviks kommun

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brutna glasögen.

mostphotos.com/MichaelFelix

Rättviks kommun har ett lokalt brottsförebyggande råd som är forum för samordning och utveckling av det brottsförebyggande arbetet.

Rådet består av tre ledamöter som är valda av kommunstyrelsen samt

  • Räddningschef
  • Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
  • Förvaltningschef socialförvaltningen
  • Flyktingsamordnare
  • Vägingenjör
  • Ungdomsstrateg
  • Fritidsledare
  • Folkhälsostrateg
  • Kommunpolis
  • Representant från Rättviks kristna samarbetsråd

Ordförande är Annette Riesbeck (C)                                              Ledamot Fredrik Ollén (M)                                                           Ledamot Lotta Grop Hed (S)

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård).

BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer. BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Ordförande
Annette Riesbeck
0248-70 250

Folkhälsostrateg och drogförebyggare
Iréne Sturve
0248-70 227

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik