Rättviks kommun
Rättviks kommun

Om ett barn far illa

Ensamt barn sitter framför fönster och kramar sin nalle.

mostphotos.com/Cehryl Casey.

Här finns tips om vart du kan vända dig om du själv vill prata med någon eller om du misstänker att ett barn far illa.

Polisen

Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. Polisanmälan kan du göra via polisens växel 114 14.
polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden och 1177

Bra information om bland annat sexuella övergrepp. Vänder sig både till barn och vuxna.
1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänsten

Telefon 0248-70 220 - vardagar kontorstid. Övrig tid - vid akuta ärenden - socialjouren som nås via 112.

Mer information finns att läsa under Omsorg och hjälp här på rattvik.se.

Barnavårdscentralen (BVC)

Barnhälsovården – BVC – är till för alla barn 0-6 år, där målet är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.
Vi erbjuder bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.
Barnhälsovård är gratis.
Barnavårdscentralen, Rättviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtalsmottagningen för barn och unga i Rättvik

Här behandlas mild till måttlig grad av psykisk ohälsa samt ge förebyggande och stödjande insatser till barn och ungdomar mellan 0–17 år och deras föräldrar.
Telefon: 0248-49 47 55.
Samtalsmottagningen för barn och unga, Rättviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan på barnets skola

rattvik.se/elevhalsa

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri, Moralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer

Telefon 08- 698 90 00, läs mer om Rädda barnens centrum för utsatta barn och ungdomar, raddabarnen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS)

BRIS tar också emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan välja att vara anonym. BRIS vuxentelefon - om barn, vardagar. kl 9–12, 077-150 50 50.
bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningen Mind

Föreningen Mind (tidigare kallad Föreningen Psykisk Hälsa) har också en föräldratelefon: 020-85 20 00, självmordslinjen 901 01, äldrelinjen 020-22 22 33. De som svarar är psykologer och socionomer och även här kan du vara anonym. info@mind.se
mind.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Du kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.
preventell.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

rfsu.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra bra länkar

Linusgruppen

För dig som är barn eller tonåring och är närstående till en vuxen som är beroende av alkohol eller andra droger.
Telefon till familjebehandlare 0248-70 311, 70 329.

Ungdomsmottagningen (UMO)

umo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ungdomsmottagningen, Rättviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjejzonen

En stödorganisation för tjejer mellan 12 och 25 år. De arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.
tjejzonen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjejjouren

Samlar alla Sveriges 60 tjejjourer. Här finns information och möjlighet att få kontakt med en lokal tjejjour.
tjejjouren.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnombudsmannen

barnombudsmannen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsrummet

En webbplats med fakta om brott för ungdomar som drivs av Brottsförebyggande rådet (Brå)
bra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unga Brottsoffer

Drivs av Brottsofferjourernas riksförbund. Information för unga som utsatts för brott.
ungaboj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjour Rättvik Leksand 0247-133 21.
info@leksand-rattvik.boj.se