Rättviks kommun

Digital delaktighet

Sverige eHälsokommun 2018

 


"En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv."

 

Informationsteknik är en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan ta del av information och tjänster, vara aktiva på sociala medier och ha kontakt med vänner och familj. För dem med kognitiva funktionsnedsättningar är den här arena inte alls lika självklar.

Engagemang från omgivningen

För att göra det möjligt krävs det engagemang från personer i omgivningen. I våra verksamheter får vi ett bra stöd från både ledning och våra chefer. Sist, men inte minst viktigt, är personalens engagemang för att detta ska kunna genomföras.

Sara Hansson arbetar på en gruppbostad här i Rättviks kommun. Där arbetar de aktivt med digital delaktighet och Sara berättar att, bland andra, hon är stödperson genom utbildningen "Anpassat IT" i Mora.

Teknikcoacher

I Rättvik har vi börjat arbeta med teknikcoacher. Det har lett till mycket positivt med införandet av informations­teknik i verksamheterna men, det finns även risker och hinder.

En stor del i framgångsfaktorn har varit att det finns en brygga mellan it-enheten, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

– Även om vi arbetar aktivt så är det här ett område som utvecklas i snabb takt och det innebär att vi hela tiden måste arbeta med detta.

Vi har gjort en handledning där vi berättar om hur vi i Rättviks kommun arbetar för att öka den digitala delaktigheten i kommunen. Handledningen finns att ladda ner. Du hittar den längre ner, under rubriken Information.

Information

HandledningPDF

Kontakt

Knuts Sara Hansson

Styrgrupp för digital delaktighet i Rättviks kommun
Verksamhetschef
Gunilla Klingh
0248-70 200