Rättviks kommun
Rättviks kommun

Hjälp i hemmet

Äldre herre serveras mat.

mostphotos.com/Dan Burch. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara dig själv kan ansöka om olika stöd- och hjälpinsatser i hemmet.

Insatserna ges i och utanför det egna hemmet för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Insatser kan även ges i form av korttidsboende och dagverksamhet. För att få insatser ska du ta kontakt med någon av våra biståndshandläggare.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får tala om för andra vad du berättat eller vad de fått veta när de är hos dig.

Kontakt

LSS och boendestöd
0248-70223

0248-70396

Biståndshandläggare, telefontid 8.30–9.30

Centrala Rättvik
0248-70284

Björken, Knekten, Söderås, Utby och Mårtanberg.
0248-70237

Vikarbyn, Stumsnäs, Röjeråsen, Nittsjö, Sjurberg,  Västberg, Backa, Östbjörka och Lerdal.
0248-70209

Boda, Furudal
0248-70 310

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70220

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik