Rättviks kommun
Rättviks kommun

Beroende och riskbruk

Socialtjänsten erbjuder rådgivning i frågor kring alkohol, droger och beroende.

Socialtjänsten ska motverka att okontrollerat bruk av alkohol eller andra droger leder till social utslagning för dig.

Socialutskottet kan efter prövning bevilja bistånd till behandling.

Rådgivning och samtal

Rådgivning, stödsamtal och motiverande samtal kan fås av öppenvårdsbehandlare.

Kommunens öppenvård har telefontid varje vardag 8.00-9.00 0248-70812 eller 0248-70229. Om ingen svarar sitter behandlaren i samtal, lämna namn och nummer så blir du uppringd.

Vill du hellre kika in så har öppenvården så har vi öppen motivationsgrupp på måndagar 13-15

Beroendemottagning

Vi har även en beroendemottagning där socialtjänsten samverkar med Region Dalarna (Fd Landstinget) kring din situation. Beroendemottagningen arbetar med att snabbt och enkelt erbjuda det bästa stödet för dig.

Vår huvudsakliga stödform sker via vår egen öppenvård.

Anhöriga

Anhöriga kan få hjälp och stöd med till exempel enskilda samtal eller i grupp. Kontakta Socialtjänsten för mer information.

Eftervård

Eftervård för den som genomgått behandling sker i kommunens regi.


Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon 0248-70 220
Länsgemensamma socialjouren 112