Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltning

Schema för samhällsutvecklingsförvaltningens organisation.

Klicka på bilden för att öppna organisationsschemat som PDF-fil.

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem enheter:

  • mark-och planenheten
  • miljö- och byggenheten
  • stab
  • kulturenheten
  • trafik, ungdoms- och fritidsenheten

Enheterna är lokaliserade på olika adresser.

Kontakt

Förvaltningschef
Per-Johan Backlund
0248-70 164
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Mark- och planenhet

Tf mark- och planchef
Lena-Stina Björklund
0248-70 189
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Expedition
0248-70 000 vx
mark.plan@rattvik.se

Miljö- och byggenhet

Miljö- och byggchef
Martin Clarstedt
0248-70 142
Besöksadress: Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

Expedition
0248-70 000 vx
miljo.bygg@rattvik.se

Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Tf näringslivschef
Martin Clarstedt
0248-70 512
Besöksadress: Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

Kulturenhet

Kulturchef
Lena Krånglin
0248-70 190

Expedition
0248-70 195
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Besöksadress
Kulturhuset
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Trafik, ungdoms- och fritidsenhet

Trafik-, ungdoms- och fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Expedition
0248-70 226
fritid@rattvik.se
gata.trafik@rattvik.se

Besöksadress
Ungdoms- och fritidsenheten
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226   

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Administratör/ekonomiassistent
Annika Åhrberg
0248-70 134

Anläggningsansvarig spår och leder
Erik Klang
0248-70 281

Ungdomens hus, Wasaborg

Föreståndare
Anna Larsen
0248-70 388

Vik. ungdomsstrateg
Emma Lundblad
0248-70 288

Ungdomsstödjare
Christoffer Knapp, tjänstledig till och med november 2022.
0248-70 395

Postadress till samtliga enheter

Rättviks kommun
Enhetens namn
795 80 Rättvik