Rättviks kommun

Dammbrott Ore

Den röda markeringen på kartbilden markerar översvämningsområdet och visar hur långt upp vattnet skulle kunna nå vid ett stort dammbrott.

Den röda markeringen på kartbilden markerar översvämningsområdet och visar hur långt upp vattnet skulle kunna nå vid ett stort dammbrott.

Vad händer vid ett dammbrott?

 Vid ett dammbrott sköljer inte någon flodvåg över länet, istället blir det en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Vässinjärvi-dammen i Orsa kommun brister tar det ungefär 5 timmar innan vattnet når Oresjön.

WebbGIS
Vill du se hur området där du bor kan påverkas om en damm går sönder kan du titta på här Länsstyrelsen Dalarnas karttjänst/WebbGISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att zooma in: klicka på förstoringsglaset markerat med +. Håll ned vänster musknapp och dra en fyrkant över det område du vill ha förstorat.
Återgå till ursprungsläget: klicka på den gröna pilen som är riktad till vänster.
För att flytta kartan: klicka på handen, håll ned vänster musknapp och dra kartbilden.

Så får du i Furudal reda på att en damm har gått sönder
Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i vissa tätorter genom signalen ”Viktigt meddelande”.
Signalen ljuder ej i Furudal men du får information genom "Viktigt meddelande till allmänheten" i radions kanal P4, samt information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i översvämningsområdet.

Utrymning i översvämningsområdet
Om det blir en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.
Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Din utrymningsstation är Östanviks bystuga
Du som bor i översvämningsområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i "Viktigt meddelande till allmänheten" i radions kanal P4.

Mer information om var din utrymningsstation ligger hittar du i den folder som delats ut till berörda hushåll.

Du kan också läsa foldern genom att klicka på den länk som finns här Folder OrePDF