Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Coronapandemin

Rättviks kommun följer händelseutvecklingen och fattar vid behov beslut med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här samlar vi nyheter och beslut som gäller i kommunen samt länkar till ansvariga myndigheter.

Illustration av coronavirus.

Coronavirus. Illustration: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Råd och rekommendationer

Här hittar du en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

 • Vaccinera dig om du kan.
 • Stanna hemma vid symtom.
 • Om du har möjlighet att arbeta hemifrån vid symtom.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ger lägre prioritet för testning av personer som kan arbeta hemifrån. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet
 • Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel.

Särskilda råd till vuxna

 • Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att till exempel avstå från större middagar och fester.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Särskilda råd till ovaccinerade

Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Cuper och läger inomhus

 • Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
 • Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och högskolor

 • På universitet och högskolor bör undervisning delvis bedrivas på distans för att minska trängseln. Praktiska moment som till exempel examinationer bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder.
 • På folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna.

Grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • Huvudregeln är att undervisningen ska ske på plats.
 • Skolan bör vidta åtgärder för att undvika samlingar med stora grupper inomhus samt undvika att blanda klasser.
 • Skolans huvudman kan tillsammans med smittskyddsläkare besluta om att vidta andra åtgärder för att minska risken för smittspridning i en skola.

Lagstadgade restriktioner och förbud samt mer information hittar du på källsidan krisinformation.se:s sida Detta gäller just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ring 113 13 eller sök information på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid allmänna frågor.

Ytterligare restriktioner – detta gäller just nu

Utöver de allmänna råden finns ytterligare nationella restriktioner. Krisinformation.se samlar de förbud samt de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Läs mer på Krisinformation.se: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillfällig covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

På Länsstyrelsen Dalarnas webbplats finns information om aktuella begränsningar och åtgärder. Länsstyrelsen är även ansvarig för tillsynen.

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarna: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Organisationer som erbjuder stöd

Behöver du prata med någon så hittar du en lista på organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt och mejl på rattvik.se/oro Länk till annan webbplats..

Digital vårdcentral

Med Region Dalarnas app Min vård kan du träffa läkare eller ungdomsmottagning och få medicinska konsultationer via videosamtal. Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om du har symtom på luftvägsinfektion – ring först 1177 eller din vårdcentral, eller besök appen Min vård.

Mer information och instruktioner finns på www.1177.se/Dalarna/minvard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De senaste nyheterna från Rättviks kommun

Kontakt

Jonny Jones, Krisledningsnämndens ordförande
0248-702 50

Martin Clarstedt, Miljö- och byggchef
0248-70 142