Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rehabilitering

På rehabenheten i Rättviks kommun arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som inte kan ta dig till vårdcentralen. Det gäller även de som bor på kommunens särskilda boenden, gruppbostäder och korttidsboende.

Öka aktivitets- och funktionsförmågan

Vårt mål är att alla med bedömt behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser. Vi vill att alla ska behålla eller öka sin aktivitets- och funktionsförmåga. Du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hembesök, utprovning, förskrivning och träning

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan göra hembesök för bedömning och behandling. De hjälper dig även med utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel. De ger instruktioner och handledning till personal och anhöriga. De bedömer även om din bostad behöver anpassas.

Kontakt

Rehabenheten

Telefontid vardagar kl 8.00–8.45.
telefon 0248-70 350.