Rättviks kommun
Rättviks kommun

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Om du bor i Rättviks kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentra eller den vårdenhet du redan har kontakt med eller kommunrehab för bedömning

Hjälpmedel kan vara en rullstol eller en rollator om du har gång- eller balanssvårigheter. Det kan vara en "påminnare", en almanacka eller en dosettkarusell om du har minnesproblem. Arbetstearpeut eller fysioterapeut bedömer och provar ut efter behovet.

Avgift

Det kostar 150 kronor för varje utskrivet hjälpmedel.

Återlämning

När behovet av hjälpmedlet upphör ansvarar du själv eller dina närstående för att snarast lämna tillbaka det till rehabenheten. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort vid återlämnandet.

Kontakta rehabenheten och kom överens om tid och plats.

 

https://www.regiondalarna.se/ldhlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.1177.se/dalarna/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakt

Rehabenheten

0248-70 350
Telefontid kl 8.00-8.45