Rättviks kommun
Rättviks kommun

Så kan du påverka

Du kan själv vara med och påverka de planeringsprojekt som är aktuella i kommunen.

Vid både en detaljplaneprocess och en översiktsplaneprocess finns det
möjlighet att formellt komma in med synpunkter under samråd,
granskning och utställning.

Vid en planprocess kan även medborgardialogen utökas på olika sätt.

Detta är vanligt under arbetet med en översiktsplan och kan till exempel innebära skapande av referensgrupper och fokusgrupper samt allmänna möten på olika platser i kommunen.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik