Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplaner på samråd eller granskning

Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

Inga detaljplaner är på samråd eller granskning just nu. Här listas vilka detaljplaner som befinner sig i en aktiv planprocess..

Rätt till överklagande

Sakägare som under samrådstiden och granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Kontakt

Planarkitekt
Sanna Pyhäsalmi
0248-70 145

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se