Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pågående detaljplanering

Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Det finns 9 pågående detaljplanearbeten.

  • Detaljplan del av Stora Lissbrändan
  • Detaljplan Ljugarudden
  • Detaljplan Sjöbodarna
  • Detaljplan Persborg
  • Detaljplan Magistern 2
  • Detaljplan Klockargården
  • Detaljplan Utsikten
  • Detaljplan PREFAB
  • Detaljplan Livsmedelskluster

Kontakt

Planarkitekt
Sanna Pyhäsalmi
0248-70 145

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se