Rättviks kommun

Bygga på landsbygd och i byar

Illstration av en dalaby från broschyren Bygga på landsbygden ...

Kommunerna i norra och västra Dalarna har i många avseenden en likartad byggnadskultur och tillsammans har vi givit ut broschyren "Bygga på landsbygden och i byar". 

Valet av boplats, gruppering av byggnader, tekniska lösningar med mera har inte tillkommit av en slump. Byggnadskulturen består av en mängd enkla trähus som, tillsammans med odlingslandskapet, bildar våra byar.

Mängden av byggnader, där var och en har sin betydelse, gör att vi som arbetar med bygglov dagligen stöter på frågeställningar om förändringar, kompletteringar och så vidare i befintlig bebyggelse. Även den byggnad som du uppför, kommer att bli en del av vår byggnadskultur.

I varje kommun finns en politiskt vald nämnd, som har ansvaret för hur byggandet inom kommunen sker. Nämnden är också den myndighet som prövar om en byggnad får eller inte får uppföras.

I de samråd och diskussioner, som stadsarkitekten eller bygglovhandläggaren har med sökanden i bygglovsärenden, återkommer ofta likartade frågeställningar och synpunkter. 

Broschyren ger svar och råd i några av dessa frågor. Råden är i första hand användbara på bebyggelse utanför detaljplanelagda områden och större tätorter.

Broschyren "Bygga på landsbygden och i byar"PDF finns i .pdf-format som du kan ladda ner eller öppna och läsa.

Kontakt

Telefontider byggenheten
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12. Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter per e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör (föräldraledig till januari 2019)
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Byggnadsinspektör
Joachim Hedbys, 0248-70 165

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, vx 0248-70 000

Besöksadress
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3, Rättvik.

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik.

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@rattvik.se

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs
0248-70 167

Byggnadsinspektör
Joachim Hedbys
0248-70 165

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Information