Rättviks kommun
Rättviks kommun

Altan, uteplats, skärmtak

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått.

Bygga en altan

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än en och en halv (1,5) meter från marken. En altan kräver bygglov om:

 • den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage
 • den byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall
 • om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Detta gäller även om altangolvet är under en och en halv (1,5) meter

Tänk på att visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn som kan upplevas negativt.

Bygga en skyddad uteplats

Plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom tre meter och sex decimeter (3,6 meter) från ett en- eller tvåbostadshus om:

 • planket inte är högre än en meter och 8 decimeter (1,8 meter) från altanen
 • avståndet till tomtgränsen är minst fyra och en halv (4,5) meter

Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver därför bygglov.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov om:

 • takens sammanlagda yta inte är större än 15,0 kvadratmeter
 • avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst fyra och en halv (4,5) meter

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger annars bygglovsbefriade murar, plank och skärmtak närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Bygglov krävs alltid om:

 • muren, planket eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter mot gata, väg eller allmän plats
 • din granne inte ger sitt medgivande

Tänk på att du inte får bygga plank och murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Undantag

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver lov.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Kontakta gärna bygglovhandläggarna om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra.

Handlingar som behövs är

 • Ansökan om förhandsbesked
 • Situationsplan med tänkt byggnation inritad,
  skala 1:500

Ansökan om förhandsbesked hittar på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik