Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Riva, rivningslov

För att få riva en byggnad, eller en del av en byggnad, krävs ibland ett särskilt tillstånd, ett så kallat rivningslov. Rivningslov behövs i områden där det finns en detaljplan, om inget annat bestämts i planen.

Rivningslov krävs bara för byggnader som är bygglovspliktiga. Kommunen har dock rätt att besluta att rivningslov krävs även för byggnader som inte kräver bygglov.

I områden som inte har någon detaljplan kan kommunen skriva in i områdesbestämmelser att rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.

Kravet på anmälan enligt 5 § plan- och byggförordningen gäller inte rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

 1. en komplementbyggnad,
 2. ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller
 3. en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Handlingar som behövs vid ansökan om rivningslov är

 • Ansökan
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Rivningsplan

Handlingar som behövs vid rivningsanmälan är

 • Rivningsanmälan
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Rivningsplan

Ansökan om rivningslov och rivningsanmälan hittar du på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster.. Var tydlig med vilken byggnad det är som ska rivas på situationsplanen.

Du kan med fördel bifoga din ansökan med fotografier på den byggnad som du tänkt riva.

Lagtexter med mera

Plan- och bygglagen

9 kap. 10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

 1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
 2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik