Rättviks kommun
Rättviks kommun

Vilket stöd kan du få?

RUllstolsburen ute och går med assistent.

mostphotos.com/Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig utreda och och se vilket stöd du behöver.

Det kan enligt Socialtjänstlagen (SoL) vara till exempel

 • hjälp i hemmet, till exempel personlig omsorg, måltidshjälp och städning,
 • trygghetslarm,
 • anhörigstöd,
 • boendestöd,
 • dagverksamhet,
 • korttidsboende,
 • och särskilt boende.

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan det till exempel vara 

 • avlösarservice,
 • boende i familjehem eller annan bostad med särskild service för barn och unga,
 • boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad,
 • daglig verksamhet,
 • kontaktperson,
 • korttidstillsyn,
 • korttidsvistelse,
 • ledsagarservice,
 • personlig assistent.

Hur ansöker du om stöd?
För att få det stöd du behöver ska du ansöka till oss biståndshandläggare. Du ansöker genom att ringa till oss eller skicka in ansökningsblanketten.

Behöver du personlig assistans och har ett stort behov av hjälp ska du kontakta Försäkringskassan för information och ansökan om assistansersättning.

Kontakt

Biståndsenhetens mottagningstelefon

telefontid 8.30–9.30 samt 10.00-11.00 helgfri vardag

0248-70780

LSS och boendestöd telefontid 08.30-09.30 helgfri vardag
0248-70223

0248-70396

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Blanketter

LSS-ansökanPDF

Information

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster