Rättviks kommun

Vad är på gång?

Mötesplats - öppet för alla

Vi träffas på:

  • Social samvaro onsdag och torsdag kl. 10.30 -13.30
  • Fredagar, sång och musik kl. 10.30 -13.00

Plats: Anhörigstöd Buketten, Järnvägsgatan 22

Fredagar på Buketten kl. 11.00

Marknadsfredag 4/5 - STÄNGT!

11/5 sång o musik med TRIWAS - Björn, Inger och Hasse från Mora

18/5 sång o musik med Classe Sigvardsson från Torsång

25/5 sång o musik med Brittas Trio och Jon-Erik Eggens

1/6 sång o musik med Café orkestern

8/6 sång o musik med Star Twins

Arrangör: Livskällan i samarbete med Rättviks kommun

Är du anhörig till ett barn/ungdom med NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Vill du träffa andra i liknande situation och utbyta tankar, erfarenheter, få och ge råd och tips? 

Plats: Mötesplats Buketten, Järnvägsgatan 22, Rättvik.

Sommaruppehåll


Nya deltagare hälsas välkomna!

NPF (Neuropsykiatriksa funktionsnedsättningar)
- Familjeträffar för vuxna, unga och barn

Plats: Olofsstugan vid Rättviks församlingshem
Datum:
Lördag 26 maj
Lördag 16 juni, utflykt. Mer information kommer
Tid: 14-16

Vi:
Umgås, fikar, delar erfarenheter, skapar kontakter, spelar pingis, pysslar och tittar på film

Vid frågor, kontakta gärna Anna Florsjö, 0248-736 82

Ett samarbete mellan
Rättviks Kommun
Riksförbundet Attention
ABF
Svenska kyrkan

Inbjudan NPF - FamiljeträffarPDF

Samtalsgrupp:

Till dig som vårdar/stödjer en äldre närstående

Sommaruppehåll!

I samarbete med diakonin.

Plats: Anhörigstöd Buketten, Järnvägsgatan 22
Tid:

Anmälan till Elisabeth Johansson, 0248-70 394

Samtalsgrupp:

"Gubbröra"

Samtalsgrupp för herrar.

Plats: Anhörigstöd Buketten, Järnvägsgatan 22
Tid: Torsdagar kl. 14.30

Anmälan till Elisabeth Johansson, 0248-70 394

Utöver detta anordnar vi cirklar/föreläsningar och anhöriggrupper efter behov. Enskilda samtal över telefon eller vid besök/hembesök.

Kontakt

Buketten

Anhörigsamordnare
Elisabeth Johansson
0248-70 394