Rättviks kommun

Rådet för ungdomsfrågor

Rådet för ungdomsfrågor är ett forum där unga och politiker möts för att diskuterar aktuella frågor som rör unga.

Möte Rådet för ungdomsfrågor  Foto M Litens 2018

Möte Rådet för ungdomsfrågor. Foto Martin Litens 2018


Beslutsfattare i kommunen ska informera och inhämta rådets synpunkter om förändringar när det gäller viktigare frågor som berör unga i Rättviks kommun. Rådet ska också vara ett forum för unga att ge förslag och diskutera idéer som de tror kan förbättra ungas livssituation i Rättviks kommun.

Rådet för ungdomsfrågor har sex ungdomsledarmotplatser för åldrarna 13-25 år som är sökbara. Du kan ansöka om en plats genom att mejla namn, ålder, vilken förening/elevråd du representerar samt en kort beskrivning om varför du vill vara med, till ungdomsstrateg Stina Evbjer, stina.evbjer@rattvik.se.

Rådets sammansättning

  1. Rådet för ungdomsfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
  2. Till ungdomsledamöter utses sex unga i åldrarna 13–25 år från elevråd eller elevkår, ungdomsråd samt från föreningar.
  3. Om- eller nyval till ungdomsledamotsplatser sker årligen i samband med höstterminens början.
  4. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, en från oppositionen och två från majoriteten, samt en ersättare för dessa. Ledamöterna väljs företrädesvis ur kommunstyrelsen.
  5. Majoriteten har ordförandeposten i rådet.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288