Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rådet för ungdomsfrågor

Möte Rådet för ungdomsfrågor  Foto M Litens 2018

Möte Rådet för ungdomsfrågor. Foto Martin Litens 2018

Rådet för ungdomsfrågor är ett forum där unga och politiker möts för att diskuterar aktuella frågor som rör unga.

Beslutsfattare i kommunen ska informera och inhämta rådets synpunkter om förändringar när det gäller viktigare frågor som berör unga i Rättviks kommun. Rådet ska också vara ett forum för unga att ge förslag och diskutera idéer som de tror kan förbättra ungas livssituation i Rättviks kommun.

Rådet för ungdomsfrågor har sex ungdomsledarmotplatser för åldrarna 13–25 år som är sökbara. Du kan ansöka om en plats genom att mejla namn, ålder, vilken förening eller elevråd du representerar samt en kort beskrivning om varför du vill vara med, till ungdomsstrateg Stina Evbjer, stina.evbjer@rattvik.se.

Rådets sammansättning

  1. Rådet för ungdomsfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
  2. Till ungdomsledamöter utses sex unga i åldrarna 13–25 år från elevråd eller elevkår, ungdomsråd samt från föreningar.
  3. Om- eller nyval till ungdomsledamotsplatser sker årligen i samband med höstterminens början.
  4. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, en från oppositionen och två från majoriteten, samt en ersättare för dessa. Ledamöterna väljs företrädesvis ur kommunstyrelsen.
  5. Majoriteten har ordförandeposten i rådet.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288