Rättviks kommun
Rättviks kommun

Forum Ung

Forum ung. Foto Martin Litens 2017.

Forum ung. Foto Martin Litens 2017.

Rättviks kommuns årliga inflytandeforum för unga.

Varje år arrangeras Forum Ung. Representanter från alla klasser på högstadiet och gymnasiet, från åldersgruppen unga vuxna 19–25 år, politiker och chefstjänstemän bjuds in för att delta.

Syftet med Forum Ung är alltid att skapa en dialog mellan unga och beslutsfattare samt att informera unga om hur de kan vara med och påverka. Olika aktuella frågor diskuteras och det arrangeras föreläsningar utifrån det aktuella temat.

Olika teman

2017 – Hållbar framtid för Rättvik och världen

2016 – Rättvik: Dalarnas bästa ungdomskommun

Rättvik 2020, framtidsspaning och framtidsverkstad
Rättvik 2.0 – ung i landsbygd
Lupp Rättvik 2013

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288