Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lupp i Rättvik

Fråga från LUPP 2015

Frågeställning från LUPP 2015

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation, den är indelad i sju olika områden.

  • fritid
  • skola,
  • politik, samhälle och inflytande
  • trygghet
  • hälsa
  • arbete
  • framtid

Rättviks kommun har genomfört LUPP-undersökningen tre gånger. LUPP genomfördes under hösten 2018 av grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två.

Resultatet för undersökningen 2018 ska användas av politiker och tjänstemän i Rättviks kommun i arbetet med att skapa en kommun där unga trivs och känner att de har möjlighet att påverka sina levnadsvillkor. Nedan finner du resultatet från LUPP 2015.
Länk till sammanställningen LUPP 2015.PDF

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288