Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skattesatser

2021

 • Skatt till Rättviks kommun: 21,82 %.
 • Skatt till landstinget: 11,63 %.
 • Total skattesats: 33,45 %.
 • Begravningsavgift är numera samordnad över landet och uppgår 2021 till 0,253%.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift (2021: 1,32 %). Den är lika stor i alla församlingar inom Rättviks kommun.

Vad används pengarna till?

Av varje 100 kronor 2020 gick

 • 1,28 kronor till politisk verksamhet
 • 7,14 kronor till infrastruktur, skydd med mera
 • 2,46 kronor till fritidsverksamhet
 • 2,22 kronor till infrastruktur
 • 42,47 kronor till äldre och funktionsnedsättning (SoL, LSS, SFB)
 • 6,14 kronor till individ- och familjeomsorg
 • 1,16 kronor till riktade insatser
 • 0,58 kronor till affärsverksamhet
 • 36,55 kronor till pedagogisk verksamhet