Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Livsmedel

Till livsmedel räknas både mat och dryck. 

I Rättviks kommun finns cirka 150 livsmedels­verksamheter. Det är främst restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden. Det finns även ett flertal butiker, kaffeserveringar och några tillverkare.

Miljö- och byggenheten har som mål att ge kommun­invånarna trygga och säkra livsmedel. Som konsument i Rättviks kommun ska du kunna köpa säkra livsmedel och skyddas mot skadliga och smittsamma produkter. Därför bedriver kommunen kontinuerlig tillsyn på livsmedels­verksamheterna.

I kontrollen undersöks om företagen följer livsmedels­lagstiftningen och tar sitt ansvar i kvalitetssäkringen gentemot konsumenten. Kvalitetssäkringen är ett mått på säkra livsmedel men även ett mått på att produkten som erbjuds håller den kvalitet som utlovas och har det ursprung som uppges genom märkningen. 

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Martin Clarstedt
0248-70 142
Besöksadress: Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik