Rättviks kommun
Rättviks kommun

Trafikregler och säkerhet

Trafikförordningen

Trafikregler bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken och finns beskrivna i Trafikförordningen (SFS 1998:1276).

Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen – terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

Reglerna är generella, det vill säga de gäller i hela landet.

Bild på vägmärket för gångfartsområde.

Bild på vägmärket för gångfartsområde.

Gångfartsområde

Fordon får inte framföras med högre hastighet än gångfart. Gångfart är 7 km/tim.

Fordon har väjningsplikt när gångfartsområdet lämnas.

Lokala trafikföreskrifter

Till skillnad från de generella reglerna finns Lokala trafikföreskrifter – LTF – regler som bara gäller inom tättbebyggt område. Dessa beslutar kommunen om med undantag för vägar där staten är väghållare.

Kommunen beslutar för samtliga vägar inom tättbebyggt område i centrala Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal om föreskrifterna gäller hastighetsbegränsning, enkelriktad trafik, förbud att stanna och tidsbegränsad parkering.

Polisen ansvarar för övervakningen.

Information

Trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Robin Layton
0248-70 119

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik