Rättviks kommun
Rättviks kommun

Trafikinformation

Hållplatserna i centrala Rättvik trafikeras inte under Classic Car Week som pågår från och med 26 juli till och med 4 augusti.

Buss linje 351, 352, 353, 354 och 355 har ändrad starthållplats

Karta som visar vilka hållplatser som inte trafikeras av linjerna 351, 352, 353, 354 och 355 under Classic Car Week 2019.

Hållplatserna inom det markerade området på kartan trafikeras inte av linjerna 351, 352, 353, 354 och 355 under tiden 26 juli – 4 augusti 2019.

Resenärer hänvisas till resecentrum.

Hållplats Rättvik resecentrum avstängd för linje 132 och 352

Hållplats Rättvik resecentrum är tillfälligt indragen för buss linje 132 och 352 under tiden 26 juli – 4 augusti 2019.

Karta som visar tillfällig hållplats för linje 132 och 352 bakom Turisthotellet.

Resenärer hänvisas till tillfälliga hållplatser bakom Turisthotellet enligt kartan ovan. Gäller i samtliga riktningar.

Linje 102 går som vanligt och angör hållplats Rättvik resecentrum.

Hållplats Vikarbyn pizzerian måndag 29 Juli

På grund av Classic Car Week är hållplats Vikarbyn pizzerian tillfälligt indragen för buss linje 132 den 29 juli från klockan 9.30 och resten av dagen.

Söderås Storgatu, 5 augusti – 11 oktober

Fiber grävs ner längs med Söderås Bygatu.

Berörda linjer: 355
Berörda hållplatser: Slätta, Östergrav, Lööfgården, Västergrav
Datum för trafikstörning: 5 augusti – 11 oktober 2019

Karta som visar visar rutten där bussen svänger efter Söderås affären till
Söderås Klockargatu och sedan fortsätter den vanliga körvägen.

Bussen svänger efter Söderås affären till Söderås Klockargatu och fortsätter sedan ordinarie körväg till Utanåker och omvänt.

Resenärer hänvisas till hållplats Utanåker och Söderås affären.

OBS! De kommer även att gräva vid Söderås skola under en del av perioden men ska se till att bussarna kommer förbi.

Kontakt

Dalatrafik
Kundservice
0771-95 95 95