Rättviks kommun
Rättviks kommun

Renhållning underlättas om reklamskyltar tas bort

För att underlätta renhållning vill vi att reklamställ och vippskyltar tas bort från trottoarer och korsningar.

Skyltar som står i vägen för arbetsfordon eller är felplacerade ur trafiksäkerhetspunkt plockas bort.
Skyltarna kan hämtas på AME, Industrivägen 5, Rättvik.

Att sätta upp en reklamskylt på offentlig platsmark kräver tillstånd från Polisen.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik